Wednesday, 30 November 2011

Tamadun awal manusia

Semua benda hidup mempunyai tempat tinggal. Manusia juga sama. Pada Zaman Purba, manusia tinggal di dalam gua. Gua menjadi tempat tinggal manusia kerana mereka tidak mampu membina rumah pada zaman itu. Manusia tinggal dalam gua dapat terlindung daripada hujan, cahaya matahari dan juga serangan daripada manusia. Selain daripada gua, manusia pada zaman awal juga tinggal di dataran dan tepi sungai kerana senang untuk mendapat sumber air. Akhirnya, manusia belajar menanam dan berkebun, mereka pun tinggal di tepi sungai untuk mendapat sumber air dan juga menangkap ikan.

No comments:

Post a Comment